Recommended


Od roku 2007 studuju v Londýně doktorandský program ve vědě o jazyce a komunikaci. Využívám služeb EdThis.com, a to při psaní článků, příspěvků na konference, žádostí o granty a psaní samotné dizertace. EdThis je pro mě výborným zdrojem informací při psaní akademických textů v angličtině a jsem přesvědčena, že díky této službě se výrazně zlepšila celková úroveň mých prací. Vyšší kvality bylo dosaženo nejen doladěním po stránce gramatické a stylistické, ale také díky komentářům, které se týkaly jasnosti textu, návaznosti jednotlivých sekcí a použité argumentace.  Službu Edthis.com bych vřele doporučila.

Kamila Polišenská, MA, studentka doktorandského programuBack to Homepage